Mail ons: info@oranjeverenigingkesteren.nl

Liederen aubade

De liederen die worden gezongen tijdens de aubade van 2022.

Zingen jullie ook mee

Oranje boven
Oranje boven, Oranje boven
Leve de koning

Oranje boven, Oranje boven
Leve de koning

Gelders Volkslied
Gelders dreven zijn de mooiste                                    In de dorpen en de steden
In ons dierbaar Nederland.                                           Tussen Brabant en de Zee,
Vette klei en heidegronden,                                          Tussen Utrecht en Westfalen
Beken, bos en heuvelrand,                                            Heerst de welvaart en de vreê!
Ginds de Waal, daar weer de IJssel,                           Met je kerken en kastelen,
Dan de Maas en ook de Rijn                                         Met je huisjes aan den dijk,
Geeft ons recht, om heel ons leven,                            Gelderland, jij bent de Parel
Trots op Gelderland te zijn.                                          Van ons Hollands Koninkrijk.
Geeft ons recht, om heel ons leven,                            Gelderland, jij bent de Parel
Trots op Gelderland te zijn.                                          Van ons Hollands Koninkrijk.

 

Koningsdag (op de melodie van: In naam van Oranje)
Vanmorgen heel vroeg was het buiten nog stil,       In naam van Oranje, zing nu met ons mee
Maar ik was mijn bed al lang uit.                                De koning is jarig vandaag
Ik wist ’t is weer feest deze week in april,                  Met zon of met regen, dat maakt ons niet uit
En straks wordt de klok weer geluid.                         Want feest vieren doen we zo graag
Dan klinkt het Wilhelmus en waait onze vlag,         Hij viert zijn verjaardag, aan ‘t eind van april.
In tuin en op toren, het is Koningsdag.                     Met heel zijn familie en ieder die wil,
Dan viert men het feest in ons la-a-and,                   Zing mee: wel gefelicitee-ee-eerd!
Dan viert men het feest in ons land.                          Zing mee: wel gefeliciteerd!

 

Holland ze zeggen je grond is zo dras
Holland, ze zeggen je grond is zo dras
Maar mals zijn je weiden en puik is je gras
En vet zijn je glanzende koeien
Fris waait de wind door je wuivende riet
Groen zijn je dorpjes in ’t neev’lig verschiet
Rijk staan je gaarden te bloeien
Blank is je water en geurig je hooi
Holland, mijn Holland, ik vind je zo mooi!
Holland, mijn Holland, ik vind je zo mooi!
Holland ze zeggen: je bent maar zo klein
Maar wijd is je zee en je lucht is zo rein
En breed zijn je krachtige stromen
Goud is je graan op je zand en je klei
Purper het kleed van je golvende hei
Stoer zijn je ruisende bomen
Holland, ik min j’om je heerlijke tooi
Holland, mijn Holland, ik vind je zo mooi!
Holland, mijn Holland, ik vind je zo mooi!

 

Neerland en Oranje (op de melodie van: Land of Hope and Glory)

Neerland, o mijn Neerland, op de kaart slechts klein
’t Land van mijne liefde, zult gij althoos zijn
En wanneer uw vrijheid, bruut werd aangerand
Hield ge met Oranje, trouw en moedig stand
Hield ge met Oranje, trouw en moedig stand

Neerland en Oranje, één in vreugd en rouw,
Altoos bleef oranje, ’t volk van Neerland trouw.
Altijd stond Oranje, pal voor Nederland,
God beschermd Oranje en ons Vaderland
God beschermd Oranje en ons Vaderland