Mail ons: info@oranjeverenigingkesteren.nl

Liederen aubade

De liederen die worden gezongen tijdens de aubade van 2023

Zingen jullie ook mee?

Wilhelmus
Wilhelmus van Nassouwe                                             Mijn schild ende betrouwen
Ben ik van Duitsen bloed,                                             Zijt Gij, O God, mijn Heer!
Mijn vaderland getrouwe                                              Op U zo wil ik bouwen,
Blijf ik tot in den dood                                                   Verlaat mij nimmermeer!
Een prinse van Oranje                                                   Dat ik toch vroom mag blijven,
Ben ik vrij onverveerd                                                   Uw dienaar te aller stond,
Den koning van Hispanje                                              De tirannie verdrijven
Heb ik altijd geëerd.                                                       Die mij mijn hart doorwondt.

 

Oranje boven
Oranje boven, Oranje boven
Leve de koning

Oranje boven, Oranje boven
Leve de koning

 

Gelders Volkslied
Gelders dreven zijn de mooiste                                    In de dorpen en de steden
In ons dierbaar Nederland.                                           Tussen Brabant en de Zee,
Vette klei en heidegronden,                                          Tussen Utrecht en Westfalen
Beken, bos en heuvelrand,                                            Heerst de welvaart en de vreê!
Ginds de Waal, daar weer de IJssel,                           Met je kerken en kastelen,
Dan de Maas en ook de Rijn                                         Met je huisjes aan den dijk,
Geeft ons recht, om heel ons leven,                            Gelderland, jij bent de Parel
Trots op Gelderland te zijn.                                          Van ons Hollands Koninkrijk.
Geeft ons recht, om heel ons leven,                            Gelderland, jij bent de Parel
Trots op Gelderland te zijn.                                          Van ons Hollands Koninkrijk.

 

Koningsdag (op de melodie van: In naam van Oranje)
Vanmorgen heel vroeg was het buiten nog stil,       In naam van Oranje, zing nu met ons mee
Maar ik was mijn bed al lang uit.                                De koning is jarig vandaag
Ik wist ’t is weer feest deze week in april,                  Met zon of met regen, dat maakt ons niet uit
En straks wordt de klok weer geluid.                         Want feest vieren doen we zo graag
Dan klinkt het Wilhelmus en waait onze vlag,         Hij viert zijn verjaardag, aan ‘t eind van april.
In tuin en op toren, het is Koningsdag.                     Met heel zijn familie en ieder die wil,
Dan viert men het feest in ons la-a-and,                   Zing mee: wel gefelicitee-ee-eerd!
Dan viert men het feest in ons land.                          Zing mee: wel gefeliciteerd!

 

Voor de Koning en de Koningin (op de melodie van: battle hymne of the republic)
Zingen dansen springen doen we veel op deze dag
waarbij de mooie kleur Oranje niet ontbreken mag.
Hou je van dat feestje kom dan zeker niet te laat,
want je weet waar het om gaat.
Voor de Koning en de Koningin
houden wij een hi-ha-happening.

Voor de Koning en de Koningin
zetten wij dit feestlied in.

Koningsdag dat vieren we vandaag in ’t hele land
Rood wit blauwe vlaggetjes en franjes in je hand.
Blije rijen mensen in een optocht door de stad,
Zijn het feest nog lang niet zat.
Voor de Koning en de Koningin
houden wij een hi-ha-happening.
Voor de Koning en de Koningin
zetten wij dit feestlied in.

 

Neerland en Oranje (op de melodie van: Land of Hope and Glory)
Neerland, o mijn Neerland, op de kaart slechts klein     Neerland en Oranje, één in vreugd en rouw,
’t Land van mijne liefde, zult gij althoos zijn                    Altoos bleef oranje, ’t volk van Neerland trouw.
En wanneer uw vrijheid, bruut werd aangerand             Altijd stond Oranje, pal voor Nederland,
Hield ge met Oranje, trouw en moedig stand                  God beschermd Oranje en ons Vaderland
Hield ge met Oranje, trouw en moedig stand                  God beschermd Oranje en ons Vaderland