Mail ons: info@oranjeverenigingkesteren.nl

4/5 mei

75-Jaar na operatie Market Garden

Gerard Nieuwenhuis, comité 4/5 mei Kesteren 2019

In september dit jaar is de operatie Market Garden 75 jaar geleden. Een gebeurtenis waarbij veel geallieerde toestellen, die op weg waren naar de Ginkelse heide, neerstortten in het rivierengebied. De gezamenlijke 4/5 mei comités van Neder-Betuwe hebben besloten aandacht te besteden aan de toestellen van de geallieerden, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort, op het grondgebied van onze gemeente. Hiervoor wordt nabij Opheusden een bijzonder gedenkteken opgericht, dat op 20 september a.s. wordt onthuld.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog – vooral in de laatste oorlogsjaren – stortten vele geallieerde vliegtuigen neer in Neder-Betuwe. Ouderen herinneren zich ongetwijfeld de crashes; explosies, felle branden en de omgekomen bemanningsleden die later op militaire begraafplaatsen ter aarde zijn besteld. Enkelen kregen een rustplaats in onze gemeente. De jongere generaties hebben ongetwijfeld de verhalen over het neerkomen van deze toestellen via verhalen gehoord of gelezen.

Voor zover nu bekend zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog 16 toestellen neergestort op het grondgebied van Neder-Betuwe, waarvan er 7 deelnamen aan de operatie Market Garden. De bijgevoegde foto laat een Fokker C-5 zien, die op 12 mei 1940 een noodlanding maakte bij Echteld. De beide bemanningsleden 1e luitenant vlieger H.C. Heideman en 2e luitenant waarnemer J. van Meel brachten het er levend vanaf. Bij de verschillende crashes sneuvelden echter vele inzittenden. Zo stortte op 18 september een Dakota neer nabij Eldik, waarbij alle 18 parachutisten uit Engeland en 6 Amerikaanse bemanningsleden om het leven kwamen.

Het is belangrijk dat we blijven herdenken. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Daarom werken  de gezamenlijke Comités 4/5 mei een plan uit voor een blijvende herinnering aan de geallieerde vliegtuigen die neerkwamen in Neder-Betuwe. Medewerking verlenen vele bedrijven en particulieren. Provincie Gelderland en gemeente Neder-Betuwe dragen eveneens bij.

In dienst van de vrijheid riskeerden velen hun leven en ook velen brachten zelfs het hoogste offer: hun leven. Het gedenkteken is een eerbetoon aan iedereen die zich heeft ingezet voor de bevrijding van de Betuwe. Op 20 september 2019 vindt de herdenking plaats van 75 jaar Market Garden tijdens een officiële ceremonie bij dit nieuwe monument dat dan wordt onthuld. In overleg met de scholen krijgt de jeugd  hierbij een actieve rol.

Uitnodiging

voor de Herdenkingsbijeenkomst op 4 mei a.s. rondom het graf van Johannes van Zanten op de oude begraafplaats aan de Nedereindsestraat te Kesteren.

19.15 uur    –    Verzamelen bij de ingang van de begraafplaats

19.30 uur   –    Gezamenlijk naar het graf van Johannes van Zanten

Inleidend woord door Gerard Nieuwenhuis namens 4/5 mei comité
Kinderen van de basisscholen “de Wegwijzer”, “het Palet” en “het Kompas” dragen gedichten voor
Fanfare Kesteren speelt een koraal
Toespraak door vertegenwoordiger van de Gemeente Neder-Betuwe
Bijdrage van de christelijke gemengde zangvereniging Hosanna uit Lienden

20.00 uur   –   Taptoe gevolgd door 2 minuten stilte

Fanfare Kesteren speelt de eerste regel van “het Wilhelmus”.
Aanwezigen zingen het 1e en 6e  couplet
Kransen en bloemen worden gelegd.
Bijdrage van de christelijke gemengde zangvereniging Hosanna uit Lienden
Fanfare Kesteren speelt slotkoraal
Slotwoord door Gerard Nieuwenhuis namens 4/5 mei comité.

Na afloop is er een kopje koffie in Ons Dorpshuis, Kesteren