Mail ons: info@oranjeverenigingkesteren.nl

4/5 mei

 

Dit jaar maken we 4 en 5 mei thuis mee. We staan alleen, maar toch samen, stil bij beide dagen. En iedereen kan van huis uit meedoen; hang de vlag uit, speel mee, zing mee, neem stilte in acht, kijk tv en spreek over vrijheid.

Op 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers, waarbij rekening wordt gehouden met de maatregelen die nodig zijn om het coronavirus onder controle te krijgen. We herdenken samen in verbondenheid, ieder met zijn eigen herinneringen en gedachten. Op 5 mei staan we stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, nu 75 jaar geleden. Dat doen we in het besef dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. Vrijheid is kwetsbaar en vraagt verantwoordelijkheid van ons allen, juist nu er een beroep op ons wordt gedaan om goed voor elkaar te zorgen.

De activiteiten rond 4 en 5 mei vinden dit jaar door de omstandigheden vooral vanuit huis plaats. Daarom vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan heel Nederland om op 4 mei de vlag thuis de hele dag halfstok te hangen ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers en op 5 mei de vlag uit te steken om de vrijheid uit te dragen en als eerbetoon aan hen die ons 75 jaar geleden hebben bevrijd.

Zoals ieder jaar wordt tijdens de Nationale Herdenking om 19.58 uur het signaal Taptoe geblazen, gevolgd door twee minuten stilte om 20.00 uur. Het Nationaal Comité omarmt het initiatief van de Oranjevereniging in Etten-Leur en roept alle blazers van Nederland op het Taptoe signaal mee te spelen vanuit huis. Na de twee minuten stilte klinkt om 20.02 uur het Wilhelmus.

Het Nationaal Comité en wij als Oranjevereniging Kesteren nodigen iedereen uit om thuis het eerste couplet mee te zingen.

WILHELMUS VAN NASSOUWE

1e couplet
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

75-Jaar na operatie Market Garden

Gerard Nieuwenhuis, comité 4/5 mei Kesteren 2019

In september dit jaar is de operatie Market Garden 75 jaar geleden. Een gebeurtenis waarbij veel geallieerde toestellen, die op weg waren naar de Ginkelse heide, neerstortten in het rivierengebied. De gezamenlijke 4/5 mei comités van Neder-Betuwe hebben besloten aandacht te besteden aan de toestellen van de geallieerden, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort, op het grondgebied van onze gemeente. Hiervoor wordt nabij Opheusden een bijzonder gedenkteken opgericht, dat op 20 september a.s. wordt onthuld.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog – vooral in de laatste oorlogsjaren – stortten vele geallieerde vliegtuigen neer in Neder-Betuwe. Ouderen herinneren zich ongetwijfeld de crashes; explosies, felle branden en de omgekomen bemanningsleden die later op militaire begraafplaatsen ter aarde zijn besteld. Enkelen kregen een rustplaats in onze gemeente. De jongere generaties hebben ongetwijfeld de verhalen over het neerkomen van deze toestellen via verhalen gehoord of gelezen.

Voor zover nu bekend zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog 16 toestellen neergestort op het grondgebied van Neder-Betuwe, waarvan er 7 deelnamen aan de operatie Market Garden. De bijgevoegde foto laat een Fokker C-5 zien, die op 12 mei 1940 een noodlanding maakte bij Echteld. De beide bemanningsleden 1e luitenant vlieger H.C. Heideman en 2e luitenant waarnemer J. van Meel brachten het er levend vanaf. Bij de verschillende crashes sneuvelden echter vele inzittenden. Zo stortte op 18 september een Dakota neer nabij Eldik, waarbij alle 18 parachutisten uit Engeland en 6 Amerikaanse bemanningsleden om het leven kwamen.

Het is belangrijk dat we blijven herdenken. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Daarom werken  de gezamenlijke Comités 4/5 mei een plan uit voor een blijvende herinnering aan de geallieerde vliegtuigen die neerkwamen in Neder-Betuwe. Medewerking verlenen vele bedrijven en particulieren. Provincie Gelderland en gemeente Neder-Betuwe dragen eveneens bij.

In dienst van de vrijheid riskeerden velen hun leven en ook velen brachten zelfs het hoogste offer: hun leven. Het gedenkteken is een eerbetoon aan iedereen die zich heeft ingezet voor de bevrijding van de Betuwe. Op 20 september 2019 vindt de herdenking plaats van 75 jaar Market Garden tijdens een officiële ceremonie bij dit nieuwe monument dat dan wordt onthuld. In overleg met de scholen krijgt de jeugd  hierbij een actieve rol.

Uitnodiging

voor de Herdenkingsbijeenkomst op 4 mei a.s. rondom het graf van Johannes van Zanten op de oude begraafplaats aan de Nedereindsestraat te Kesteren.

19.15 uur    –    Verzamelen bij de ingang van de begraafplaats

19.30 uur   –    Gezamenlijk naar het graf van Johannes van Zanten

Inleidend woord door Gerard Nieuwenhuis namens 4/5 mei comité
Kinderen van de basisscholen “de Wegwijzer”, “het Palet” en “het Kompas” dragen gedichten voor
Fanfare Kesteren speelt een koraal
Toespraak door vertegenwoordiger van de Gemeente Neder-Betuwe
Bijdrage van de christelijke gemengde zangvereniging Hosanna uit Lienden

20.00 uur   –   Taptoe gevolgd door 2 minuten stilte

Fanfare Kesteren speelt de eerste regel van “het Wilhelmus”.
Aanwezigen zingen het 1e en 6e  couplet
Kransen en bloemen worden gelegd.
Bijdrage van de christelijke gemengde zangvereniging Hosanna uit Lienden
Fanfare Kesteren speelt slotkoraal
Slotwoord door Gerard Nieuwenhuis namens 4/5 mei comité.

Na afloop is er een kopje koffie in Ons Dorpshuis, Kesteren